ProjectIcon_SpeelmaatLeren Improviseren

Jezelf ontwikkelen door improvisatietheater

• Wil je makkelijker JA of juist NEE kunnen zeggen?
• Vind je het moeilijk jezelf te laten zien of horen?
• Zou je willen leren ontspannen in moeilijke situaties, zodat je fysiek en mentaal kan reageren vanuit rust?
• Hoe zou het zijn om meer te durven en minder te piekeren?
• Ga je vaak over je grens heen en reageer je dan boos, heftig of trek je je juist helemaal terug?

Lijk het je leuk om één ochtend in de week in een groep samen te zijn waarbij plezier voorop staat? Dan is dit iets voor jou!

Op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kan je ‘leren improviseren’.
We spelen eenvoudige oefeningen uit het improvisatietheater. We richten ons op plezier en veiligheid, omdat dat de fijnste manier is om nieuwe dingen te leren. We doen ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen en improvisatieoefeningen. We oefenen in het aangaan van contact met jezelf en met de ander. Je wordt onder deskundige begeleiding uitgenodigd om op jouw eigen tempo je grenzen te (v)erkennen en misschien ook te verleggen?

Improviseren moeten we allemaal. Steeds als de dingen in ons leven anders gaan dan we hadden verwacht of zouden willen, wordt er een beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. De één is er beter in dan de ander, maar iedereen kan het leren en oefening baart kunst. In deze training maken we onder meer gebruik van elementen uit het improvisatietheater, de mindfulness en Rots en Water (een sociale competentietraining).

Wanneer: Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Open ochtenden op: iedere eerste donderdagochtend van de maand

Leren leven,
met meer lef,
lol en liefde!