WRAP cursus bij de Baanbreker

Algemeen - Geplaatst op 18 januari
Naar overzicht

Op vrijdag 10 maart start bij de Baanbreker een WRAP cursus! Een WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in feite een groot plan, waarmee je (weer) de baas wordt over je eigen bestaan. Je stelt je eigen WRAP in stappen op, en je leert het toepassen. Hoe langer je met jouw WRAP leeft, des te beter het gaat passen. Je krijgt zo steeds meer grip op je eigen leven. Deze cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen Björn, Annemiek en Adriaan.

Voor het maken van een WRAP kun je meedoen aan de WRAP-groep. We trekken er samen tijd voor uit, staan stil bij elke stap, wisselen ideeën uit en maken een eerste versie. Hiermee ga jij verder aan de slag. De sfeer is veilig, vertrouwd en respectvol.

We werken vanuit de vijf kernbegrippen van herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun.

Een WRAP zelf bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gereedschapskoffer voor welbevinden.
 • Plan voor dagelijks onderhoud.
 • Valkuilen (triggers) en een actieplan.
 • Tekens aan de wand en een actieplan.
 • Signalen dat de zaak dreigt te ontsporen en een actieplan.
 • Crisisplan.
 • Plan voor na de crisis.

Doel

Je krijgt een steuntje om je steeds beter te voelen en dat ook zo te houden. Je maakt een WRAP op basis van die ervaringen, waarvan jij hebt gemerkt dat ze een goed effect hebben. Jouw WRAP is zo een manier om meer grip op jouw leven te krijgen.

Praktische info

 • In totaal 20 uur (8 bijeenkomsten van 2,5 uur).
 • Start op vrijdag 10 maart, 9.30-12.00 uur
 • Locatie: De Baanbreker, Driebanen 19, Enkhuizen
 • De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.
 • Er wordt aanwezigheid verwacht bij alle bijeenkomsten.
 • Je kunt voor deze cursus een certificaat krijgen. Om dit certificaat te krijgen, moet je minimaal 75% van de tijd aanwezig zijn.
 • Begeleiding door twee ervaringsdeskundigen van de Herstelacademie.

Aanmelden kan via deze link: https://ggz-nhn.formulierenserver.nl/herstelwerkplaatshoorn

Meer informatie?
Download hier de algemene informatiefolder over de WRAP.