Don Ceder op bezoek bij de Baanbreker

Algemeen - Geplaatst op 18 februari
Naar overzicht

Zaterdag 12 februari kwam Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, op bezoek bij de Baanbreker! Het team van ChristenUnie-SGP had hem uitgenodigd om persoonlijk een kijkje te komen nemen bij onze stichting. De deelnemers en medewerkers hebben Don hartelijk verwelkomd en een ieder kon persoonlijk iets vertellen of vragen.

De vrije inloop bij De Baanbreker vormt een lage drempel: geen rompslomp met administratie  en juist in deze tijd van eenzaamheid zo waardevol. Don Ceder kon beamen “Het is zo belangrijk dat je mensen blijft zien en mensen in beeld kunt houden, daarom heb ik echt een warm hart voor een inloophuis!” Het is dan ook precies wat de deelnemers zelf aangeven: Zo kom ik onder de mensen, anders ben ik veel alleen. “De mensen zijn het leukst!

Aanleiding voor het bezoek was het nieuws dat De Baanbreker laatst opnieuw fors gekort is door een nieuwe verdeelsleutel voor subsidies. Het opvangen van dak- en thuislozen en ook het werk voor de reclassering is heel waardevol. Tegelijk blijkt het moeilijk om ook dit werk in het huidige subsidiebeleid in te passen. Dat men door kleine veranderingen meteen zo gekort kan worden is ontluisterend! Al met al hebben kleine zorgorganisaties het moeilijk. Hartverwarmend dat Don Ceder en de ChristenUnie-SGP de moeite genomen hebben om persoonlijk te komen kijken in onze organisatie!