Fietsenproject

Algemeen - Geplaatst op 10 juni
Naar overzicht

Onlangs is bij de Baanbreker een nieuwe dagbesteding gestart: het fietsen project. De Diaconie heeft enige tijd geleden aan ons gevraagd of wij fietsen wilden opknappen voor mensen met een kleine beurs. Dit project kwam bij hen te vervallen en zij zochten een plek en mensen om dit over te nemen. Zeker omdat blijkt dat er in de samenleving nog steeds een grote behoefte aan is, voor mensen die leven van een inkomen onder of net boven het sociaal minimum. Daarnaast merkten wij in de afgelopen periode een toename van ingebrachte 2e hands fietsen bij onze kringloopwinkel. En zo kwam alles eigenlijk bij elkaar om dit project op te gaan starten.

We zijn er trots op dat dit project vorm gekregen heeft als dagbesteding binnen de Baanbreker. We ervaren dat er vanuit onze cliënten doelgroep behoefte is om meer op technisch vlak bezig te kunnen zijn. Het fietsen project geeft daar een mooie invulling aan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil een zinvolle dagbesteding heeft. Onder begeleiding worden cliënten geholpen hun vaardigheden te vergroten en kunnen zij binnen dit project leren fietsen te repareren, afgedankte fietsen uit elkaar te halen, technisch bezig zijn, kennis opdoen, niet bang zijn voor zwarte vingers en nog veel meer.

Als het even kan, krijgt een fiets bij ons een tweede leven, maar als het echt niet anders kan, halen we de onderdelen er van af en hergebruiken we die. Onderdelen die niet geschikt zijn voor hergebruik worden verantwoord afgevoerd. Zo sluit het project naadloos aan bij de visie van de Baanbreker, waar sociaal ondernemen, duurzaamheid en hergebruik belangrijke speerpunten zijn. De nadruk binnen de fietsen werkplaats ligt op het aanbieden van een mooie dagbesteding en het helpen van mensen met een kleine portemonnee.

Een groot deel van de fietsen knappen we op. Van fietsen die echt niet meer te redden zijn halen we de bruikbare onderdelen af. Denk aan voorvorken, sturen, kettingkasten, spatborden, sloten, verlichting. Bij ons krijgt een fiets een nieuw leven, van twee fietsen maken we één. Deze fietsen komen vervolgens beschikbaar voor verkoop aan mensen met een kleine beurs tegen een klein bedrag. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Baanbreker via info@baanbrekerenkhuizen.nl of telefonisch: 0228 317416