individueel Individuele begeleiding


De Baanbreker biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met een beperking of een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Ongeacht of uw klachten of hulpvraag tijdelijk of chronisch van aard zijn, is de Individuele begeleiding er op gericht om uw zelfstandigheid  te vergroten. De hulp kan ingezet worden op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld een goede en zinvolle dagindeling, het opbouwen en/ of onderhouden van sociale contacten, geldzaken, passend werk vinden of een combinatie van dingen op meerdere gebieden.

Voorafgaand wordt samen, in overleg, de hulpvraag en doelen opgesteld. De mate waarin ondersteuning gewenst is verschilt namelijk voor iedereen.

Op een methodische wijze wordt het zorgplan verder uitgewerkt met doelen voor de korte en de lange termijn. Samen met uw begeleider gaat u vervolgens praktisch aan de slag.

Stap voor stap werkt u samen met u begeleider aan het behalen van uw doelen. In overleg bepaalt u zelf de richting en de stappen die u wilt zetten. Als uitgangspunt wordt altijd gekeken naar wat u wél kunt. Om u zo goed mogelijk te leren om te gaan met uw beperkingen wordt met u meegedacht in uw mogelijkheden.

De basis van de relatie met de begeleider is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider een steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon zijn. Naast de hulp op maat, is het belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt tijdens de begeleiding.

Stap voor stap werkt u samen met u begeleider aan het behalen van uw doelen. In overleg bepaalt u zelf de richting en de stappen die u wilt zetten. Als uitgangspunt wordt altijd gekeken naar wat u wél kunt. Om u zo goed mogelijk te leren om te gaan met uw beperkingen wordt met u meegedacht in uw mogelijkheden.

Het doel van de begeleiding is om zelfstandigheid te bevorderen en handvaten te bieden in het dagelijks leven. Daarbij kunt u denken aan:

  • Opbouwen van dag structuur, stimuleren van regelmaat
  • Zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden oefenen
  • Doelen opstellen om zelfstandigheid te verbeteren
  • Ondersteunen van activiteiten in het dagelijks leven
  • Begeleiding in het onderhouden van sociale contacten
  • Maatschappelijke participatie
  • Dagbesteding
  • Hulp bij de administratie, post en financiën