Vacature algemeen bestuurslid

Algemeen - Geplaatst op 2 februari
Naar overzicht

Vacature algemeen bestuurslid Stichting de Baanbreker

Stichting de Baanbreker  – zorg en aandacht voor iedereen – zet zich in voor goede zorg, aandacht en ondersteuning voor kwetsbare inwoners uit de regio West-Friesland. We bieden dagbesteding en ondersteuning aan een brede doelgroep. Onze doelgroep varieert van mensen met psychiatrische problematiek, een verslavingsproblematiek tot mensen met een beperking of andere psychische of sociale kwetsbaarheid. Wij streven voor hen naar een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven. Hierbij staan hun mogelijkheden centraal, wij geloven in de kracht van mensen zelf! Sinds kort is de Baanbreker hoofdaannemer geworden en vanwege de daarbij behorende groei en ontwikkeling willen wij het bestuur graag uitbreiden.

Organisatie en activiteiten: De Baanbreker is een participatiecentrum in het centrum van Enkhuizen. Een plek waar mensen kunnen meedoen, ieder op zijn of haar eigen manier, dat staat sinds de oprichting van ons participatiecentrum centraal. Mensen voor wie dat meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Vanwege hun psychische kwetsbaarheid of beperking is functioneren in de reguliere arbeidsmarkt (tijdelijk) niet haalbaar. Maar meedoen in de maatschappij gaat gelukkig verder dan dat. De Baanbreker biedt dagbesteding en participatieprojecten op maat. Juist voor hen die niet in de maatschappelijke hokjes functioneren. We creëren een veilige omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen of kunnen herstellen. Maatschappelijk, sociaal en persoonlijk. Omdat het hebben van een doel, je talenten kunnen benutten en gezien en gekend worden een belangrijke voorwaarde zijn voor een stabiel functioneren.

Het bestuur Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de stichting en houdt toezicht op het beleid van de manager en op de algemene gang van zaken in de stichting. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zes personen, die bij voorkeur woonachtig of werkzaam zijn in West–Friesland. Het bestuur wordt samengesteld op basis van deskundigheid, zoals juridische kennis, financiële kennis, of kennis op het gebied van het sociaal domein. De leden van het bestuur worden geacht affiniteit met het welzijnswerk te hebben en kennis van gemeentelijke en politieke structuren. De leden zetten zich vrijwillig in voor het algemeen belang van de Stichting.

Het bestuur vergadert 8 tot 10 keer per jaar (overdag) en houdt zich bezig met onder andere het inhoudelijk beleid, vrijwilligersbeleid en financiën. Daarnaast hebben bestuursleden regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders/ beleidsmedewerkers van de 7 West-Friese gemeentes. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeesterleden en vier leden. We streven naar een vertegenwoordiging uit alle doelgroepen.

Gevraagd: algemeen bestuurslid Geïnteresseerd in bestuurswerk bij Stichting de Baanbreker? We gaan graag met je in gesprek wanneer je:

  • affiniteit hebt met de doelstelling en doelgroepen van de Baanbreker;
  • maatschappelijk betrokken bent en de ontwikkelingen in zorg en ondersteuning kent (of bereid bent om je hierin te verdiepen);
  • beschikt over communicatieve vaardigheden en (bij voorkeur) enige bestuurlijke ervaring;
  • enthousiast, betrokken en collegiaal bent;
  • bereid en in de gelegenheid bent om 8 tot 10 keer per jaar te vergaderen en (incidenteel) andere overleggen of activiteiten bij te wonen.

Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Wij bieden je:

  • voldoende tijd en gelegenheid om je in te werken;
  • mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering;
  • een reis- en onkostenvergoeding.

Meer informatie? Neem gerust contact op met onze voorzitter, dhr. Dhr. M. Veen, via e-mail: info@baanbrekerenkhuizen.nl  o.v.v. van je telefoonnummer. We nemen vervolgens z.s.m. telefonisch contact met je op.

Reageren? Mail een korte motivatie met CV naar info@baanbrekerenkhuizen.nl