ProjectIcon_DakenthuislozenDak- en thuislozen

Het dak- en thuislozenproject is een van de projecten van de Baanbreker, waarbij dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van maaltijd en sanitair voorzieningen. Naast deze voorzieningen wordt waar nodig extra hulp/zorg geboden of doorverwezen naar hulpverlenende instanties.

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat er precies onder dak- en thuislozen wordt verstaan. Iemand die dakloos is, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk, de desbetreffende persoon leeft op straat. Heeft geen huis en geen verblijfplaats. Maar als iemand thuisloos is wat bedoelen we daar mee? Iemand die thuisloos is leeft niet op straat maar verblijft kort, maar soms ook langdurig op basis van een logeer plek bij familie, of bij een instantie. Daarnaast  gebeurt het ook vaak dat daklozen die na verloop van tijd weer een woning krijgen toegewezen, andere daklozen tijdelijk onderdak verstrekken.

De Baanbreker biedt aan dak en thuislozen een mogelijkheid tot inloop met een maaltijd, gelegenheid tot gebruik van sanitair en douchegelegenheid en wanneer nodig een voedsel pakket/bon. Er wordt ook wanneer gewenst voor schone kleding en schoeisel gezorgd. Vanuit dit contact ontstaat er soms de behoefte aan meer hulp/zorg en wordt er gekeken of er verwezen kan worden naar een hulpverlenende instantie. Daarom wordt er regelmatig samen gewerkt met het meldpunt vangnet en advies van de GGD, GGZ NHN en Wel Wonen.

Het allerbelangrijkste is dat er een veilige maar ook gezellige plek is voor contact, een luisterend oor. Even lekker opwarmen, eten en douchen en hulp bij dringende problemen. Vanuit het project wordt in samenwerking met de lokale kerken gezorgd voor tijdelijke opvang, zoals een caravan en bij een opname asielopvang voor dieren. Wanneer nodig wordt medische/psychische zorg in geschakeld.

Voor deelname: Aanmelden bij meldpunt vangnet en advies van de GGD, contact persoon T. de Haas. Of via het FACT-team van de GGZ NHN Enkhuizen.