Ervaringsdeskundigen

Bij de Baanbreker werken 2 ervaringsdeskundigen. Dit zijn Adriaan de Boer en Annemiek Botman. De ervaring en inleving die zij inzetten om een ander te helpen is hoopgevend, immers ze hebben zelf ook kunnen leren wat hen hielp en zoeken vaak naar andere wegen dan vanuit de hulpverlening.

Ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet voor mensen die hulp zoeken bij hun herstelproces na een periode van psychische kwetsbaarheid. De begeleiding en activiteiten die geboden worden, kenmerken zich doordat ze worden begeleid door medewerkers met ervaringsdeskundigheid. Dat wil zeggen, medewerkers die zelf ook een psychische kwetsbaarheid hebben of hebben gehad. Door training en deskundigheidsbevordering hebben zij geleerd om anderen bij te staan en te ondersteunen in hun weg naar herstel.

Er is een mooi programma waar aan deel genomen kan worden. De Baanbreker wil zich hiermee met name ook richtten op mensen die zich niet makkelijk verbaal kunnen uiten , het programma is gericht op het stimuleren van dat proces via andere vormen van communicatie.

Daartoe is een schrijf en poëzie groep , een mindfulnes groep, een muziekgroep opgericht met een link naar herstellen. Er is nog ruimte voor meer deelnemers. De ervaringsdeskundige begeleiders zijn verder beschikbaar voor contact, verwijzing en /of bemiddeling. Er wordt samengewerkt met de GGZ NHN en RCO de Hoofdzaak.

Tel: 0228-317416 contactpersonen : a.deboer@baanbrekerenkhuizen.nl  en a.botman@baanbrekerenkhuizen.nl