Bestuur

Het bestuur van de baanbreker bestaat uit de volgende leden:

Dhr. M. Veen
Functie: voorzitter
Aandachtgebieden: gemeenten

Mw. J. Borst
Functie: secretaris
Aandachtgebieden: contact kerken

Dhr. A.C. Visser RA
Functie: penningmeester
Aandachtgebieden: financiën/automatisering

Mw. M.D. van der Molen
Functie: algemeen lid
Aandachtgebieden: beleid/samenwerkingspartners

Dhr. M. Sweerts
Functie: algemeen lid
Aandachtgebieden: algemeen

Dhr. F. Tetteroo
Functie: algemeen lid
Aandachtgebieden: beleidszaken