Doelgroep

Voor wie is de Baanbreker bedoeld?
De Baanbreker is 22 jaar geleden opgericht voor mensen die in onze maatschappij tussen wal en schip vallen. In de tussenliggende tijd is er natuurlijk wel het nodige veranderd. Vandaag de dag komen er bij de Baanbreker mensen met een beperking. De Baanbreker kent dus een hele brede doelgroep. Door de organisatie loopt als rode draad, dat we ons richten op de talenten en mogelijkheden die mensen hebben, niet op wat ze niet kunnen. Zo werken in onze leerwerktrajecten mensen naast elkaar met verschillende motivaties en beperkingen.

Zo vind je o.a. bij de Baanbreker:

  • mensen met GGZ problematiek
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen die werkloos zijn geworden en actief willen blijven en arbeidsritme vast willen houden

Binnen de Baanbreker is op kleinere schaal een mooie afspiegeling van onze maatschappij te vinden.