De doelstelling van de Baanbreker is dat iedereen, ongeacht zijn of haar kwetsbaarheden, zich waardevol voelt en kan meedoen in de maatschappij op een manier die bij een ieder past. Daarom hebben wij de missie om mensen die van de samenleving verwijderd raken, een plaats te bieden waar zij zich persoonlijk gezien en gehoord voelen en waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Op deze manier kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en werken aan persoonlijk herstel. Dit gebeurt vanuit de visie dat het welzijn van mensen wordt vergroot als men zich, op wat voor manier dan ook, waardevol weet.

Dit resulteert in een werkwijze die zich kenmerkt door een aantal begrippen:

Gastvrij;               Iedereen is welkom bij de Baanbreker. Ongeacht diagnose, problematiek of sociale situatie. Uitsluitingscriteria zijn er alleen wanneer de veiligheid van de deelnemers in het gedrang komt

Laagdrempelig; De hulp en begeleiding is snel en makkelijk bereikbaar. Dit is erg belangrijk bij een doelgroep die veelal is vastgelopen in maatschappelijke structuren.

Kleinschalig;       We werken met kleine groepen en korte lijnen om met de deelnemers vanuit een vertrouwensband te kunnen werken.

Flexibel;               Snel en adequaat kunnen handelen is belangrijk bij de snel veranderende omstandig-heden die kenmerkend zijn voor onze doelgroep.

Creatief;              Om flexibel te kunnen handelen is continue creativiteit nodig. Daarnaast kenmerkt het dagbestedingsaanbod zich door het ontwikkelen van creativiteit.

Veilig;                   Sociale veiligheid is in het hele proces van de hulpverlening onmisbaar.

 

Dit alles vormt de basis van de hulpverlening van de Baanbreker. De plek waar je jezelf mag zijn; met alles wat je bent en al je talent.